Społecznicy demaskują kłamstwo

Stowarzyszenie Lipnik w styczniu zawnioskowało o wpisanie Leśniczówki Lipnik do wojewódzkiego rejestru zabytków. Informowały o tym prawie wszystkie lokalne media. Niestety jedno z nich, Dziennik Zachodni (02.02.2018) zamieścił kłamstwo wypowiedziane przez reprezentanta właściciela zabytku, nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsko. Dlatego, członkowie Stowarzyszenia, postanowili zareagować na to obrzydliwe zachowanie.

Trudno uwierzyć, że urzędnik państwowy posunął się do kłamstwa, ale to prawda. Prawdopodobnie chciał tym usprawiedliwić wieloletni brak zainteresowania właściciela lipnickim zabytkiem i zrzucić odpowiedzialność za zaniedbania. Nie mając żadnych dowodów, skłamał w gazecie, że Stowarzyszenie otrzymało od Miejskiego Konserwatora Zabytków pieniądze na podratowanie leśniczówki. Czytaj dalej

Leśniczówka do rejestru zabytków?

Stowarzyszenie LIPNIK wysłało 19 stycznia 2018 roku do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, pismo w którym wzywa do niezwłocznego wpisania budynku zabytkowej Leśniczówki  Lipnik do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Do pojęcia dziania skłonił nas trwały brak zainteresowania władz miasta Bielska-Białej ratowaniem tego unikatowego w skali kraju zabytku sztuki snycerskiej, jak również brak działań obecnego właściciela, który od od 2015 nie użytkuje obiektu.

Kierowały nami również pogłoski o planowanej sprzedaży zabytku i przeznaczeniem go na cele komercyjne i dużym niebezpieczeństwem podzielenia przez Leśniczówkę Lipnik losu willi Hauptiga z Cygańskiego Lasu, która została w 2009 roku wyburzona.

 

Informacja o złożeniu dokumentu została również wysłana do:

  1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o/ Katowice,
  3. Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej,
  4. Radia Bielsko,
  5. Dziennika Zachodniego,
  6. Kroniki Beskidzkiej,
  7. Portalu informacyjnego: bielsko.biala.pl
  8. Portalu informacyjnego: bielsko.info

 

Spotkanie noworoczne organizacji społecznych i pozarządowych Lipniku  

20 Stycznia 2018 roku w Miejskim Domu Kultury w Lipniku miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne lipnickich organizacjach pozarządowych. Był to czas podsumowania działalności społecznej w roku 2017. Organizatorami byli: Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Rada Osiedla Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Miejski Dom Kultury oraz  Stowarzyszenie Atmosfera. Władze miasta reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek oraz Radna Rady Miejskiej Małgorzata Zarębska. Spotkanie, w którym wzięło udział około sto osób aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną dzielnicy, uświetnili swoim znakomitym występem  Kolędnicy z Parafii Lipnik.