Petycja w sprawie Leśniczówki

W dniu 28 lutym 2017 roku organizacje i instytucje z Lipnika: Rada Osiedla Lipnik, Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Stowarzyszenie Atmosfera, Parafia Lipnik, złożyły na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Bielsk-Białej Jarosława Klimaszewskiego petycję w sprawie podjęcia przez władze miasta działań zmierzających do rewitalizacji budynku Leśniczówki przy ulicy Polnej 216 oraz przywrócenia tego obszaru, jako miejsca wypoczynku mieszkańcom. Wnioskodawcy oczekują aktywności od radnych reprezentujących dzielnicę Lipnik włącznie z inicjatywą uchwałodawczą w tym zakresie.

Złożona petycja

Odbudujemy Amfiteatr w Lipniku!

amfiteatr-lipnik-2016-2

Projekt zgłoszony przez pana Sławomira Glasera z Lipnika pt: „Amfiteatr – leśne miejsce wypoczynku i zabawy” zwyciężył w Budżecie Obywatelskim Bielska-Białej 2017. Otrzymując 6412 głosów projekt zajął pierwsze miejsce z pośród zgłoszonych 24 projektów ogólnomiejskich i uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 000 zł.  W związku z powyższym w roku 2017 rozpocznie się I etap odbudowy Amfiteatru. Sukces ten jest zasługą pracy zespołu liczącego ponad 100 osób oraz 30 organizacji. Głównymi koordynatorami zespołu projektowego byli mieszkańcy Lipnika: pani Renata Lejawka, pan Tomasz Hoffman i pan Sławomir Glaser.

Dom Kultury w Lipniku RO Mikuszowice Krakowskie
Nadleśnictwo Bielsko-Biała RO Mikuszowice Śl
OSP Lipnik RO Straconka
OSP Straconka Sklep ABC Straconka
Ośrodek Zdrowia Lipnik Sklep Makowski Lewiatan
Parafia Biała Krakowska Św Alberta Sklep Wiwi Straconka
Parafia Biała Opatrzności Sklepy Wróblowice
Parafia Leszczyny Stowarzyszenie Atmosfera
Parafia Lipnik Stowarzyszenie Lipnik
Parafia Małe Kozy ZHP I Szczep Harcerski „Na Szlaku"
Parafia Straconka Szkoła podstawowa nr 13
Przedszkole Promyczek Gimnazjum nr 4
Rada Rodziców SP13 Regionalna TV
RO Biała Krakowska Radio Zet Gold
RO Lipnik Radio Katowice

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na fanpage na Facebooku: facebook.com/amfiteatrbb