Boisko Aktywnych

baner_gaili

Dzięki niezwykłej aktywności mieszkańców Lipnika, w niedzielę 11 września 2016 roku w naszej dzielnicy, przy ulicy Ks. Brzóski otwarto nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe o syntetycznej nawierzchni. Boisko zostało sfinansowane przez Miasto Bielsko-Biała ze środków Budżetu Obywatelskiego 2016. Autorką projektu złożonego do budżetu obywatelskiego pt.: „Sport inwestycją w przyszłość, czyli modernizacja boiska przy ul. Ks. Stanisława Brzóski”, była mieszkanka Lipnika, Pani Joanna Łoboz. Nowe boisko będzie częścią terenu rekreacyjno-sportowego „Pod Gaikami”. Otwarcie boiska było okazją do zorganizowania Pikniku Sportowego. Podczas imprezy rozegrano kilka emocjonujących meczów m.in. towarzyski mecz pomiędzy dzielnicą Lipnik, a dzielnicą Straconka. Otwarcie boiska zgromadziło kilkuset mieszkańców, dla których czekało wiele atrakcji sportowych oraz pyszna grochówka podawana z prawdziwej wojskowej kuchni polowej. Uroczystość uświetnił Pan Prezydent Jacek Krywult, a obiekt poświęcił Proboszcz Lipnickiej Parafii, ksiądz dziekan Jerzy Wojciechowski.

Most na rzece Niwka

2016-05-31 11.29.49+

W najbliższych dniach w centrum Lipnika rozpocznie się przebudowa mostu obok poczty na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej. Przy okazji rozbudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Lipnickiej z ulicą Skowronków. Inwestycja przewiduje budowę mostu tymczasowego, rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu żelbetowego o długości 9,9 m, roboty regulacyjne w korycie potoku, przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci energetycznej oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://mzd.bielsko.pl/bip/index.php?str=80&przetarg=657

Wartość inwestycji: 1 335 608,02 zł
TERMIN WYKONANIA: 31.10.2016

Plan sytuacyjny

Aktualizacja 2016-07-20:

Nowy numer Gazety Lipnickiej

W najnowszym 37 już numerze Gazety Lipnickiej, znajdziecie m.in. wywiad z Wiceprezydentem Miasta Bielska-Białej, Prezesem SITA-ZGO, Kierownikiem Miejskiego Domu Kultury w Lipniku oraz z Kierownikiem Schroniska dla zwierząt w Lipniku. Możecie przeczytać również o mało znanych faktach na temat Lipnickiego lasu. W gazecie zamieszczamy również skład nowej Rady Osiedla Lipnik oraz nowy skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku.

Zapraszamy do lektury.

RATUSZ zamienia zdanie

W wyniku działań podjętych przez lokalną społeczność Lipnika, władze naszego miasta podjęły decyzję o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Lipniku, na obszarze tworzonej kontrowersyjnej strefy przemysłowej. Zmiana planu obejmuje tereny w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ulica Krakowską, a torem kolejowym.

Uchwała Rady Miejskiej

Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany planu

VETO Lipnika w sprawie strefy przemysłowej

Rada Osiedla Lipnik oraz lipnickie organizacje pozarządowe, Stowarzyszenie LIPNIK i Stowarzyszenie Atmosfera, 16. marca 2016 roku wydały oświadczenie, w którym z dezaprobatą odniosły się do odpowiedzi władz miasta, na petycję w sprawie strefy przemysłowej. W związku ze złożonym vetem, projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 22. marca 2016 roku, tym samym złe rozwiązanie dla Lipnika nie weszło w życie.

Artykuły na temat strefy:

Mają żal do urzędników. 22.03.2016r.
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/31836/maja-wielki-zal-do-urzednikow

Nie dla nowego MPZP dla Lipnika. 22.03.2016r
http://wiadomosci.bielsko.info/10830-nie-dla-nowego-mpzp-dla-lipnika

Cisza w sprawie strefy. 27.01.2016r
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/31425/cisza-w-sprawie-strefy

Lipnik czeka na dobry plan. 29.01.2016r
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/31440/lipnik-czeka-na-dobry-plan