Starsze wpisy

Społecznicy demaskują kłamstwo

Stowarzyszenie Lipnik w styczniu zawnioskowało o wpisanie Leśniczówki Lipnik do wojewódzkiego rejestru zabytków. Informowały o tym prawie wszystkie lokalne media. Niestety jedno z nich, Dziennik Zachodni (02.02.2018) zamieścił kłamstwo wypowiedziane przez reprezentanta właściciela zabytku, nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsko. Dlatego, członkowie Stowarzyszenia, postanowili zareagować na to obrzydliwe zachowanie.

Trudno uwierzyć, że urzędnik państwowy posunął się do kłamstwa, ale to prawda. Prawdopodobnie chciał tym usprawiedliwić wieloletni brak zainteresowania właściciela lipnickim zabytkiem i zrzucić odpowiedzialność za zaniedbania. Nie mając żadnych dowodów, skłamał w gazecie, że Stowarzyszenie otrzymało od Miejskiego Konserwatora Zabytków pieniądze na podratowanie leśniczówki.

Otóż nic podobnego. Nigdy nie dostaliśmy od Miejskiego Konserwatora Zabytków Bielska-Białej żadnych pieniędzy. Nie dostaliśmy ich, ponieważ konserwator nie mógł dać pieniędzy na remontu obiektu, który nie jest własnością Gminy. Jedyne pieniądze, jakie wyłożył, to pieniądze za wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Jeśli ktoś uważa inaczej, to prosimy to udowodnić. Czekamy. Przez dziesięć lat, gdy Stowarzyszenie Lipnik opiekowało się Leśniczówką, budynek dostał jeszcze raz niewielkie wsparcie z miasta z Wydziału Ochrony Środowiska na uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej. Do tego czasu, ścieki były wypuszczane do lasu.

Jeszcze jedna wypowiedź nadleśniczego wymaga naszego komentarza. Zarzucać, że w budynku Leśniczówki była prowadzona statutowa działalność Związku Harcerstwa Polskiego z dziećmi i młodzieżą, to już naprawdę dno, a Stowarzyszenie miało z ZHP podpisaną umowę o współpracy.

Z przykrością musimy również odnotować, że ta krzywdząca dla Stowarzyszenia i harcerzy kłamliwa narracja, dotarła do władz miasta Bielska-Białej i zrobiła oszałamiającą karierę. Władze przyjęły nieprawdziwą wersję wydarzeń bezkrytycznie dając się oszołomić temu kłamstwu. Nie chcą uwierzyć, że gdyby nie lokalna społeczność, to już dawno tego obiektu by nie było.

Zachęcamy wszystkich do poświecenia czasu na obejrzenie zdjęć, na których widać, w jakim stanie była Leśniczówka, gdy w roku 2005 nasze Stowarzyszenie zabrało ją od właściciela. Melina pijacka, jaką miejsce to było, to mało powiedziane. Wystarczy tylko trochę dobrej woli, aby to wszystko zrozumieć. Prawda jest taka, że gdyby nie zaangażowanie członków Stowarzyszenia Lipnik i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego -„Szczep na Szlaku”, Leśniczówka dzisiaj prawdopodobnie byłaby kupą gruzów.

Leśniczówka do rejestru zabytków?

Stowarzyszenie LIPNIK wysłało 19 stycznia 2018 roku do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, pismo w którym wzywa do niezwłocznego wpisania budynku zabytkowej Leśniczówki  Lipnik do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Do pojęcia dziania skłonił nas trwały brak zainteresowania władz miasta Bielska-Białej ratowaniem tego unikatowego w skali kraju zabytku sztuki snycerskiej, jak również brak działań obecnego właściciela, który od od 2015 nie użytkuje obiektu.

Kierowały nami również pogłoski o planowanej sprzedaży zabytku i przeznaczeniem go na cele komercyjne i dużym niebezpieczeństwem podzielenia przez Leśniczówkę Lipnik losu willi Hauptiga z Cygańskiego Lasu, która została w 2009 roku wyburzona.

 

Informacja o złożeniu dokumentu została również wysłana do:

  1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o/ Katowice,
  3. Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej,
  4. Radia Bielsko,
  5. Dziennika Zachodniego,
  6. Kroniki Beskidzkiej,
  7. Portalu informacyjnego: bielsko.biala.pl
  8. Portalu informacyjnego: bielsko.info

 

Spotkanie noworoczne organizacji społecznych i pozarządowych Lipniku  

20 Stycznia 2018 roku w Miejskim Domu Kultury w Lipniku miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne lipnickich organizacjach pozarządowych.

Był to czas podsumowania działalności społecznej w roku 2017.

Organizatorami byli: Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Rada Osiedla Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Miejski Dom Kultury oraz  Stowarzyszenie Atmosfera. Władze miasta reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek oraz Radna Rady Miejskiej Małgorzata Zarębska.

Spotkanie, w którym wzięło udział około sto osób aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną dzielnicy, uświetnili swoim znakomitym występem  Kolędnicy z Parafii Lipnik.

Lipnik ściga kłamstwo

W związku faktem, że z co pewien czas w przestrzeni publicznej pojawiają się oszczerstwa dotyczące naszego stowarzyszenia, które są związane z obecnym stanem Leśniczówki Lipnik, wystosowaliśmy pisma przedsądowe do instytucji posługujących się pomówieniami z prośbą o zaprzestanie propagowania kłamliwych informacji dotyczących Leśniczówki Lipnik. Stowarzyszenie Lipnik posiada wystarczającą ilość dokumentów, dowodów oraz świadków, aby przed sądem dowieść nieprawdziwość tych informacji. W  jakim stanie w roku 2005 otrzymano obiekt leśniczówki oraz ile zostało zrobione wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Szczep na Szlaku można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Faktów nie zmienicie.

 

Romka z nami już nie ma…

Romek Kubica był współzałożycielem Stowarzyszenia Lipnik. Od czasu jego założenia czyli od 1997 roku przez ponad 20 lat aktywnie działał w jego Zarządzie. Zawsze można było liczyć na jego wsparcie, pomysły i na jego dobry humor, którym nas zarażał.

Naszym celem, postawionym dwadzieścia lat temu, było stworzenie z Lipnika dobrego miejsca do życia. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów. Najważniejszym z nich było uratowanie Domu Polskiego, którego Romek był wielkim orędownikiem. Wówczas mieliśmy nadzieję, że właśnie tak jak dzisiaj, będzie kiedyś wyglądał. Dzisiaj budynek Domu Polskiego zajmuje Miejski Dom Kultury Lipnik, który, tętni życiem od rana do nocy. Cel został osiągnięty.

Wspólnie z Romkiem ratowaliśmy Leśniczówkę Lipnik i Amfiteatr. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Leśniczówka dotrwała do dzisiaj. Mamy nadzieję że już niedługo zostanie odbudowana i będzie ozdobą Bielska-Białej. Amfiteatr odbudowywany zostanie za kilka miesięcy. Wspólna praca w Stowarzyszeniu LIPNIK pozwoliła wydać w 2002 roku książkę o historii Lipnika. Razem wydawaliśmy Gazetę Lipnicką, kreowaliśmy projekty dla Budżetów Obywatelskich i planowali jeszcze wiele dobrych dla Lipnika rzeczy.

Niestety dalszą pracę musimy wykonać już sami. Mamy jednak nadzieję, że Romek będzie nas  wspierał w naszych działaniach z miejsca, w którym jest.

…a Romek był po prostu bardzo dobrym człowiekiem….

Informujemy, że w piątek 10. listopada 2017 r. odbędzie się nabożeństwo żałobne w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lipniku- Bielsko-Biała. O godzinie 14.00 – wprowadzenie do kościoła połączone z modlitwą, a o godzinie 14.30 rozpoczęcie obrzędów żałobnych wraz z mszą i ostatnią drogą na cmentarz parafialny w Lipniku