Petycja w sprawie Leśniczówki

W dniu 28 lutym 2017 roku organizacje i instytucje z Lipnika: Rada Osiedla Lipnik, Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Stowarzyszenie Atmosfera, Parafia Lipnik, złożyły na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Bielsk-Białej Jarosława Klimaszewskiego petycję w sprawie podjęcia przez władze miasta działań zmierzających do rewitalizacji budynku Leśniczówki przy ulicy Polnej 216 oraz przywrócenia tego obszaru, jako … Czytaj dalej