Procedura trwa – Leśniczówka czeka

Stowarzyszenie Lipnik otrzymało informację od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach dotyczącą wpisania Leśniczówki Lipnik do rejestru zabytków. Leśniczówka wpis informacja