V Spotkanie noworoczne organizacji społecznych i pozarządowych

8 lutego w Miejskim Domu Kultury w Lipniku miało miejsce jubileuszowe piąte już spotkanie noworoczne przedstawicieli lipnickich organizacjach pozarządowych. Był to czas podsumowania działalności społecznej w roku 2019. Organizatorami byli: Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Rada Osiedla Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Miejski Dom Kultury oraz  Stowarzyszenie Atmosfera. Coroczne spotkanie lokalnych środowisk działaczy społecznych uświetnili swą obecnością Ks. … Czytaj dalej