Laboratorium społeczne

21 kwietnia br. JM Rektor dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, podpisał umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Lipnik, reprezentowanym przez Prezesa Pawła Pajora. Inicjatorką spotkania była dr Joanna Wróblewska-Jachna z Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych ATH. Celem umowy jest pogłębienie współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych, warsztatów oraz wykładów otwartych dla studentów studiujących … Dowiedz się więcej