Archiwalne numery Gazety Lipnickiej

1998_09_01 Numer 1/98 (10) ( 9 )
Styczeń 1998r.

1. Przebudowana świadomość. Lipnik w 1997 roku.
2. Raptularz lipnicki.
3. Redakcja informuje.
4. Zaproszenie.
5. Czy Lipnik to peryferia? Wywiad z wiceprezydentem Bielska-Białej Marianem Antonikiem.
6. Konkurs 700 lecia.
7. Młoda demokracja.
8. Ulice Lipnika. Zmiany nazewnictwa ulic w Lipniku po 1989 roku.
9. List otwarty Lipniczan.
10. Listy do redakcji. Apel do mieszka nów województwa bielskiego.
11. Lipnicki Pegaz.
12. Informator Rady Osiedla.
13. Listy do redakcji. List do Rady Osiedla Lipnik.
14. Listy do redakcji. Odpowiedź Rady Osiedla na list.
15. Mistrz szachowy.
16. Sport w 13 – ce.

1997_8_01 Numer 9 (8)
Grudzień 1997r.

1. Raptularz lipnicki.
2. Konkurs noworoczny.
3. Redakcja zaprasza.
4. Ksiądz proboszcz. Rozmowa z księdzem Marianem Michalikiem, proboszczem parafii w Lipniku.
5. Początek końca „Biesiady Towarzyszy”.
6. Tradycje Świąt Bożego narodzenia.
7. Dziedzictwo kulturowe Lipnika.
8. Informator Rady Osiedla.
9. Siatkówka w Lipniku.

1997_7_01 Numer 8 (7)
Listopad 1997r.

1. Święto Niepodległości.
2. Raptularz lipnicki.
3. Giełda zimowa.
4. Świąteczna pomoc.
5. Lekarz odpowiada. Wywiad z Marią Marcinów, kierownikiem Przychodni Rejonowej nr IX w Lipniku.
6. Katarzynki i Andrzejki.
7. LCK. Lokalne Centrum Kultury. Lipnickie Centrum Kultury.
8. Lipnicki Pegaz.
9. Nasi pielgrzymują do Rzymu.

1997_6_01 Numer 7 (6)
Październik 1997r.

1. Trzymaj się prosto. Rozmowa z Bronisława Lisicką.
2. Święto KEN.
3. Raptularz lipnicki.
4. Otwarta gazeta.
5. I znów giełda.
6. Policja czuwa.
7. Sprostowanie.
8. Jak głosowaliśmy w Lipniku? Wybory do Sejmu i Senatu.
9. Informator Rady Osiedla.
10. Rok 1897. Lipnik przed 100 laty.
11. Przystanek Fundacja.
12. Puchar i III miejsce.
13. 11 – stka z 13 – stki.

1997_5_01 Numer 6 (5)
Wrzesień 1997r.

1. Pani Basia. Rozmowa z Barbara Waluś, członkiem Rady Miasta Bielska-Białej.
2. Leśniczówka.
3. Raptularz lipnicki.
4. Kółko dzieli.
5. Giełda, giełda.
6. Witaj szkoło.
7. Bohúň w Lipniku.
8. Sztuka przekonywania.
9. Informator Rady Osiedla.
10. Informacje kulturalne.
11. Halowa liga rusza.
12. Piłkarskie orły z Lipnika.