Odbudujemy Amfiteatr w Lipniku!

Projekt zgłoszony przez pana Sławomira Glasera z Lipnika pt: „Amfiteatr – leśne miejsce wypoczynku i zabawy” zwyciężył w Budżecie Obywatelskim Bielska-Białej 2017. Otrzymując 6412 głosów projekt zajął pierwsze miejsce z pośród zgłoszonych 24 projektów ogólnomiejskich

Gazeta Lipnicka nr. 38

Ukazał się kolejny numer Gazety Lipnickiej. Tym razem w całości poświęcony projektowi Amfiteatr.

Boisko Aktywnych

Dzięki niezwykłej aktywności mieszkańców Lipnika, w niedzielę 11 września 2016 roku w naszej dzielnicy, przy ulicy Ks. Brzóski otwarto nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe o syntetycznej nawierzchni. Boisko zostało sfinansowane przez Miasto Bielsko-Biała ze środków Budżetu

Most na rzece Niwka

W najbliższych dniach w centrum Lipnika rozpocznie się przebudowa mostu obok poczty na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej. Przy okazji rozbudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Lipnickiej z ulicą Skowronków. Inwestycja przewiduje budowę mostu tymczasowego, rozbiórkę

Nowy numer Gazety Lipnickiej

W najnowszym 37 już numerze Gazety Lipnickiej, znajdziecie m.in. wywiad z Wiceprezydentem Miasta Bielska-Białej, Prezesem SITA-ZGO, Kierownikiem Miejskiego Domu Kultury w Lipniku oraz z Kierownikiem Schroniska dla zwierząt w Lipniku. Możecie przeczytać również o mało

RATUSZ zamienia zdanie

W wyniku działań podjętych przez lokalną społeczność Lipnika, władze naszego miasta podjęły decyzję o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Lipniku, na obszarze tworzonej kontrowersyjnej strefy przemysłowej. Zmiana planu obejmuje tereny w

VETO Lipnika w sprawie strefy przemysłowej

Rada Osiedla Lipnik oraz lipnickie organizacje pozarządowe, Stowarzyszenie LIPNIK i Stowarzyszenie Atmosfera, 16. marca 2016 roku wydały oświadczenie, w którym z dezaprobatą odniosły się do odpowiedzi władz miasta, na petycję w sprawie strefy przemysłowej. W

Lipnik uruchomił RDPP

Na początku lutego, pięć współpracujących ze sobą organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenie LIPNIK złożyło do Prezydenta Miasta wniosek o powołanie Rady Działalności Pożytku Publicznego.  Wśród wnioskodawców  znalazły się również: Stowarzyszenie Atmosfera, Parafialny Klub Sportowy Lipnik,

Historia jednego miejsca

03 marca 2016 roku na lipnickim Zebraniu Mieszkańców, Stowarzyszenie Lipnik przedstawiło informacje na temat historii Leśniczówki Lipnik. Informacje przekazano mieszkańcom w odpowiedzi na zainteresowanie zabytkowym budynkiem jakie odnotowaliśmy w ostatnim czasie. Poniżej udostępniamy prezentację przedstawioną na

Zebranie Mieszkańców 2016

Blisko 200 osób zgromadziło się w czwartek, 03 marca 2016 roku w Lipnickim Domu Kultury na dorocznym Zebraniu Mieszkańców. Podczas spotkania poruszono wiele spraw ważnych dla naszej lokalnej społeczności.  Dużo emocji budził temat związany z

Lipnik wiosną 1944

Nasze stowarzyszenie będąc w posiadaniu zdjęć Lipnika wykonanych wiosną 1944 roku postanowiło udostępnić fotografie na swojej stronie. Obrazy zostały zrobione przed nalotami bombowymi na rafinerie w Czechowicach, Trzebini i Oświęcimiu. Zostały wykonane przez amerykańskie samoloty

Lipnickie NGO znowu razem

W sobotę 23 Stycznia 2016 roku w Miejskim Domu Kultury w Lipniku miało miejsce drugie w historii dzielnicy noworoczne spotkanie lipnickich organizacjach pozarządowych. Pierwsze odbyło się w roku 2015. Organizatorem spotkania była Ochotnicza Straż Pożarna,

Parking w Lipniku

Od połowy października możemy korzystać z nowego parkingu w centrum Lipnika. Parking zlokalizowany został przy Szkole Podstawowej nr 13 oraz Gimnazjum nr 4. Budowa parkingu została sfinansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego 2015.