Leśniczówka na 100 lecie Niepodległości?

Trzy lata minęły, gdy Nadleśnictwo Bielsko-Biała wymogło na Stowarzyszeniu Lipnik rozwiązanie umowy. Wówczas skończyła się nasza i harcerzy z ZHP przygoda z Leśniczówką. Końca dobiegła również nasza opieka nad budynkiem. Będąc małą lokalną organizacją nie mogliśmy wiele zrobić, ale budynek przez dziesięć lat naszego użytkowania był zawsze zadbany. Na bieżąco likwidowane były awarie i usterki, … Dowiedz się więcej

Procedura trwa – Leśniczówka czeka

Stowarzyszenie Lipnik otrzymało informację od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach dotyczącą wpisania Leśniczówki Lipnik do rejestru zabytków. Leśniczówka wpis informacja

LIPNIK na Zaolziu

Po raz kolejny reprodukcje słynnych, historycznych obrazów mistrza Jana Matejki, będące w posiadaniu Stowarzyszenia LIPNIK, zostały zaprezentowane poza Bielskiem-Białą. Tym razem trafiły w 2017 roku do Republiki Czeskiej, na Zaolzie (część Śląska Cieszyńskiego), do dwóch miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków: Cierlicka (5 km od Cieszyna) i Bystrzycy (10 km od Cieszyna). W wioskach tych funkcjonują prężne … Dowiedz się więcej

Czy Leśniczówka zostanie wpisana  do rejestru zabytków?

10 maja 2018 roku otrzymaliśmy informację od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestr zabytków Leśniczówki Lipnik. Mamy wielką nadzieję, że rozpoczyna się nowy rozdział w historii tego zabytku, i że za kilka lat będzie on dumą Bielska-Białej.

Książka o historii Lipnika

W 2002 roku Stowarzyszenie LIPNIK wydało książkę o Lipniku, dzielnicy Bielska-Białej, która dała początek miastu Biała. Autorem jest dr Jerzy Polak historyk z Bielska-Białej. Jest to pierwsza i jak na razie jedyna publikacja o tej części miasta. Książka liczy 480 stron. Posiada wiele ciekawych informacji i zdjęć. Można ją nadal kupić w Księgarni Klimczok.