Czy Leśniczówka zostanie wpisana  do rejestru zabytków?

10 maja 2018 roku otrzymaliśmy informację od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestr zabytków Leśniczówki Lipnik.

Mamy wielką nadzieję, że rozpoczyna się nowy rozdział w historii tego zabytku, i że za kilka lat będzie on dumą Bielska-Białej.