Historia Stowarzyszenia Lipnik

Stowarzyszenie Lipnik powstało w 1997 roku i jest organizacją non profit działającą na rzecz dobra wspólnego. Jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych powstałych w Bielsku-Białej po zmianie ustrojowej w roku 1989. Głównym obszarem działań statutowych Stowarzyszenia jest działanie na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców oraz wzmacnianie Społeczeństwa Obywatelskiego przez wspieranie aktywności obywatelskiej oraz inicjatyw społecznych. Celem Stowarzyszenia jest budowa kapitału społecznego poprzez wzmacnianie więzi i zaufania mieszkańców miasta. Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia była przemiana Lipnika z zaniedbanej dzielnicy w zadbane, dobre i wygodne miejsce do życia. I tak też się stało. Po ponad 25 latach działalności dzisiaj dzielnica ma nowoczesną infrastrukturę miejską, a mieszkańcy Lipnika są ponadprzeciętnie aktywnymi obywatelami miasta, do czego, w jakimś stopniu nasza organizacja się przyczyniła.

Praca w Stowarzyszeniu była i jest zawsze naszym czasem prywatnym, który poświęcamy sprawom publicznym. Ponad 25 lat działalności to setki godzin dyskusji o problemach lokalnej społeczności , w większości w czasach, gdy nie było dostępu do Internetu, jaki znamy dzisiaj. Przez ponad 15 lat spotykaliśmy się regularnie i osobiście w każdy czwartek. Na początku w Szkole Podstawowej nr 13, a później w Domu Polskim. Omawialiśmy pomysły projektów, a następnie je realizowaliśmy. Uważamy powstanie Stowarzyszenia Lipnik za jeden z najlepszych projektów innowacji organizacyjnych w Bielsku-Białej, od którego zaczęło się wiele lokalnych zmian i który dał przykład dobrych praktyk w działaniach społecznych. Stowarzyszenie prowadziło i prowadzi swoją działalność zawsze w oparciu o dialog, porozumienie, szacunek, tolerancję, konsensus i współpracę.

Najważniejszym projektem jaki Stowarzyszenie Lipnik zrealizowało, było doprowadzenie do uruchomienia w 2002 roku Miejskiego Domu Kultury w Lipniku w budynku historycznego Domu Polskiego. Jest to projekt, który będzie rezonował w lokalnej społeczności przez kolejne pokolenia. Będzie integrował mieszkańców i budował lokalną tożsamość, świadomość oraz pozwalał rozwijać talenty i umiejętności, a także będzie miejscem spotkań i zabaw dla mieszkańców Lipnika i całego miasta.

Do najważniejszych projektów zaliczamy również powstanie w 1997 roku Gazety Lipnickiej, którą Stowarzyszenie wydawało przez blisko 20 lat, co jest doskonałym przykładem stworzenia własnego kanału komunikacji z mieszkańcami w czasach przed internetem. Dzisiaj to co robiliśmy w Gazecie Lipnickiej nazywa się dziennikarstwem obywatelskim, więc i tu byliśmy innowatorami. Byliśmy dziennikarzami obywatelskimi o wiele wcześniej niż stało się to popularne dzięki mediom społecznościowym.

Do najważniejszych projektów zaliczamy również wydanie w 2002 roku pierwszej w historii dzielnicy, książki o Lipniku pt.: „Zarys dziejów Lipnika”. Autorem był dr Jerzy Polak, wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Lipnik. Książka ma blisko 500 stron, a jej nakład liczył 1000 egzemplarzy. Publikacja trafiła do bibliotek publicznych w Bielsku-Białej oraz do biblioteki Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego.

Wspominając o projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Lipnik, nie można nie wspomnieć o Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Stowarzyszenia Lipnik, która dzisiaj działa już pod patronatem Miejskiego Domu Kultury i batutą kapelmistrza Jacka Szymika, ale przez ponad 20 lat Orkiestrą opiekowało się Stowarzyszenie Lipnik. Założycielem Orkiestry i wieloletnim kapelmistrzem był Roman Kubica, wiceprezes Stowarzyszenia, który stworzył w 1997 roku Orkiestrę oraz tradycję Koncertów Noworocznych dla mieszkańców Lipnika.

W latach 1998-2006 członkowie Stowarzyszenia Lipnik – chcąc przypomnieć urok amfiteatru w Lipniku realizowali projekt pod nazwą Piknik Lipnicki. Była to impreza, która przez kilka lat odbywała się na stoku Groniczek. Pierwszy Piknik był częścią obchodów jubileuszu 700-lecia dzielnicy w 1998 roku. Od tego czasu przez kolejne lata, w czerwcu lub we wrześniu, członkowie Stowarzyszenia organizowali całe zaplecze techniczne na ten jeden, wyjątkowy dzień. Pikniki Lipnickie cieszyły się wielka popularnością i nie wykluczone, że po remoncie amfiteatru znowu wrócimy to tej tradycji. To był również ważny projekt, który przyczynił się do integracji mieszkańców dzielnicy.

….i jeszcze jeden drobny, ale symboliczny i znaczący projekt, bo zapoczątkował tradycję Choinki Bożonarodzeniowej na rynku w Lipniku. Po pierwszą choinkę Członkowie Stowarzyszenia jechali starym rosyjskim Ułazem w grudniu 1998 roku wraz z leśniczym Leśnictwa Lipnik, Andrzejem Jelonkiem na górę Groniczki. Tam wybraliśmy choinkę, a Frydek Fabia zwiózł nam ją swoim Ziłem do Lipnika.  Członkowie Stowarzyszenia Lipnik zainstalowali ją na rynku wraz z oświetleniem. Od tego czasu mamy co roku w Lipniku na rynku świąteczne drzewko. W taki właśnie sposób uruchomiliśmy lokalną tradycję, która trwa do dzisiaj.