Leśniczówka do rejestru zabytków?

Stowarzyszenie LIPNIK wysłało 19 stycznia 2018 roku do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, pismo w którym wzywa do niezwłocznego wpisania budynku zabytkowej Leśniczówki  Lipnik do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Do pojęcia dziania skłonił nas trwały brak zainteresowania władz miasta Bielska-Białej ratowaniem tego unikatowego w skali kraju zabytku sztuki snycerskiej, jak również brak działań obecnego właściciela, który od od 2015 nie użytkuje obiektu.

Kierowały nami również pogłoski o planowanej sprzedaży zabytku i przeznaczeniem go na cele komercyjne i dużym niebezpieczeństwem podzielenia przez Leśniczówkę Lipnik losu willi Hauptiga z Cygańskiego Lasu, która została w 2009 roku wyburzona.

 

Informacja o złożeniu dokumentu została również wysłana do:

  1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o/ Katowice,
  3. Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej,
  4. Radia Bielsko,
  5. Dziennika Zachodniego,
  6. Kroniki Beskidzkiej,
  7. Portalu informacyjnego: bielsko.biala.pl
  8. Portalu informacyjnego: bielsko.info
  9. Gazety Wyborczej