Leśniczówka w Radiu Zet Gold

Wypowiedź Sławomira Glasera – Przewodniczącego Rady Osiedla Lipnik w sprawie leśniczówki Lipnik wyemitowana w Radiu Zet Gold w marcu 2017 rok.