Most na rzece Niwka

2016-05-31 11.29.49+

W najbliższych dniach w centrum Lipnika rozpocznie się przebudowa mostu obok poczty na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej. Przy okazji rozbudowane zostanie skrzyżowanie ulicy Lipnickiej z ulicą Skowronków. Inwestycja przewiduje budowę mostu tymczasowego, rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu żelbetowego o długości 9,9 m, roboty regulacyjne w korycie potoku, przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci energetycznej oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://mzd.bielsko.pl/bip/index.php?str=80&przetarg=657

Wartość inwestycji: 1 335 608,02 zł
TERMIN WYKONANIA: 31.10.2016

Plan sytuacyjny

Aktualizacja 2016-07-20: