Petycja w sprawie Leśniczówki

W dniu 28 lutym 2017 roku organizacje i instytucje z Lipnika: Rada Osiedla Lipnik, Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Stowarzyszenie Atmosfera, Parafia Lipnik, złożyły na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej Bielsk-Białej Jarosława Klimaszewskiego petycję w sprawie podjęcia przez władze miasta działań zmierzających do rewitalizacji budynku Leśniczówki przy ulicy Polnej 216 oraz przywrócenia tego obszaru, jako miejsca wypoczynku mieszkańcom. Wnioskodawcy oczekują aktywności od radnych reprezentujących dzielnicę Lipnik włącznie z inicjatywą uchwałodawczą w tym zakresie.

Złożona petycja