RATUSZ zamienia zdanie

W wyniku działań podjętych przez lokalną społeczność Lipnika, władze naszego miasta podjęły decyzję o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Lipniku, na obszarze tworzonej kontrowersyjnej strefy przemysłowej. Zmiana planu obejmuje tereny w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ulica Krakowską, a torem kolejowym.

Uchwała Rady Miejskiej

Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany planu