Rodzinny festyn w Lipniku

3 czerwca na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku, Przedszkole nr 27 mające siedzibę przy ulicy Krakowskiej zorganizowało Festyn Rodzinny.

Swoją obecnością rodzinne spotkanie zaszczyciła Senator RP Agnieszka Gorgoń-Komor. W festynie wziął również udział Proboszcz Parafii NNMP w Lipniku ks. Jerzy Wojciechowski oraz Radny Rady Miejskiej Bielska-Białej Maksymilian Pryga. Radę Osiedla Lipnik reprezentował Przewodniczący Sławomir Glaser, Sebastian Pilorz, i Renata Lejawka. Na spotkanie przybył także Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku Grzegorz Konieczny, przedstawiciele spółki PreZero, Zakładu Gospodarki Odpadami oraz Fundacji Edukacji i Bezpieczeństwa Salus. Stowarzyszenie Lipnik reprezentował Marek Konieczny, który w imieniu Stowarzyszenia przekazał Przedszkolu tablet, który będzie wsparciem w pracy tej tak ważnej dla każdego rodzica instytucji.