Spotkanie noworoczne organizacji społecznych i pozarządowych Lipniku  

20 Stycznia 2018 roku w Miejskim Domu Kultury w Lipniku miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne lipnickich organizacjach pozarządowych.

Był to czas podsumowania działalności społecznej w roku 2017.

Organizatorami byli: Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Rada Osiedla Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Miejski Dom Kultury oraz  Stowarzyszenie Atmosfera. Władze miasta reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek oraz Radna Rady Miejskiej Małgorzata Zarębska.

Spotkanie, w którym wzięło udział około sto osób aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną dzielnicy, uświetnili swoim znakomitym występem  Kolędnicy z Parafii Lipnik.