Starsze wpisy

Czy Leśniczówka zostanie wpisana  do rejestru zabytków?

10 maja 2018 roku otrzymaliśmy informację od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestr zabytków Leśniczówki Lipnik.

Mamy wielką nadzieję, że rozpoczyna się nowy rozdział w historii tego zabytku, i że za kilka lat będzie on dumą Bielska-Białej.

Książka o historii Lipnika

W 2002 roku Stowarzyszenie LIPNIK wydało książkę o Lipniku, dzielnicy Bielska-Białej, która dała początek miastu Biała.

Autorem jest dr Jerzy Polak historyk z Bielska-Białej.

Jest to pierwsza i jak na razie jedyna publikacja o tej części miasta. Książka liczy 480 stron. Posiada wiele ciekawych informacji i zdjęć. Można ją nadal kupić w Księgarni Klimczok.

Społecznicy demaskują kłamstwo

Stowarzyszenie Lipnik w styczniu zawnioskowało o wpisanie Leśniczówki Lipnik do wojewódzkiego rejestru zabytków. Informowały o tym prawie wszystkie lokalne media. Niestety jedno z nich, Dziennik Zachodni (02.02.2018) zamieścił kłamstwo wypowiedziane przez reprezentanta właściciela zabytku, nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsko. Dlatego, członkowie Stowarzyszenia, postanowili zareagować na to obrzydliwe zachowanie.

Trudno uwierzyć, że urzędnik państwowy posunął się do kłamstwa, ale to prawda. Prawdopodobnie chciał tym usprawiedliwić wieloletni brak zainteresowania właściciela lipnickim zabytkiem i zrzucić odpowiedzialność za zaniedbania. Nie mając żadnych dowodów, skłamał w gazecie, że Stowarzyszenie otrzymało od Miejskiego Konserwatora Zabytków pieniądze na podratowanie leśniczówki.

Otóż nic podobnego. Nigdy nie dostaliśmy od Miejskiego Konserwatora Zabytków Bielska-Białej żadnych pieniędzy. Nie dostaliśmy ich, ponieważ konserwator nie mógł dać pieniędzy na remontu obiektu, który nie jest własnością Gminy. Jedyne pieniądze, jakie wyłożył, to pieniądze za wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Jeśli ktoś uważa inaczej, to prosimy to udowodnić. Czekamy. Przez dziesięć lat, gdy Stowarzyszenie Lipnik opiekowało się Leśniczówką, budynek dostał jeszcze raz niewielkie wsparcie z miasta z Wydziału Ochrony Środowiska na uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej. Do tego czasu, ścieki były wypuszczane do lasu.

Jeszcze jedna wypowiedź nadleśniczego wymaga naszego komentarza. Zarzucać, że w budynku Leśniczówki była prowadzona statutowa działalność Związku Harcerstwa Polskiego z dziećmi i młodzieżą, to już naprawdę dno, a Stowarzyszenie miało z ZHP podpisaną umowę o współpracy.

Z przykrością musimy również odnotować, że ta krzywdząca dla Stowarzyszenia i harcerzy kłamliwa narracja, dotarła do władz miasta Bielska-Białej i zrobiła oszałamiającą karierę. Władze przyjęły nieprawdziwą wersję wydarzeń bezkrytycznie dając się oszołomić temu kłamstwu. Nie chcą uwierzyć, że gdyby nie lokalna społeczność, to już dawno tego obiektu by nie było.

Zachęcamy wszystkich do poświecenia czasu na obejrzenie zdjęć, na których widać, w jakim stanie była Leśniczówka, gdy w roku 2005 nasze Stowarzyszenie zabrało ją od właściciela. Melina pijacka, jaką miejsce to było, to mało powiedziane. Wystarczy tylko trochę dobrej woli, aby to wszystko zrozumieć. Prawda jest taka, że gdyby nie zaangażowanie członków Stowarzyszenia Lipnik i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego -„Szczep na Szlaku”, Leśniczówka dzisiaj prawdopodobnie byłaby kupą gruzów.

Leśniczówka w mediach

W związku z wnioskiem jaki Stowarzyszenie LIPNIK złożyło 19 stycznia 2018 roku do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, w którym wzywa do niezwłocznego wpisania budynku zabytkowej Leśniczówki  Lipnik do rejestru zabytków województwa Śląskiego w mediach lokalnych i regionalnych pojawiło się wiele informacji na ten temat, z którymi można poniżej się zapoznać.

SILESION: Leśniczówka w Lipniku będzie zabytkiem?

SILESION: Jacek Krywult: „Proponuję nie rozwijać tego tematu”

SILESION: Miał być amfiteatr. Cała praca pójdzie na marne?

Radio Bielsko: Kto zrujnował zabytek.?!

bielsko.biala.pl: Bielska perełka w ruinie. Podzieli los willi Hauptiga?

bielsko.info: Wniosek o wpisanie Leśniczówki do rejestru zabytków woj. ślaskiego

Koncert Noworoczny 2018

27 stycznia 2018 roku tradycyjnie, już po raz 23, zagrała dla mieszkańców Lipnika Orkiestra Dęta Domu Kultury Lipnik. Koncert został zorganizowany przez Dom Kultury w Lipniku, Stowarzyszenie LIPNIK oraz Radę Osiedla LIPNIK. Po śmierci Romana Kubicy, założyciela i wieloletniego kapelmistrza orkiestry, Koncert Noworoczny po raz pierwszy poprowadził mgr Jacek Szymik. Nowy kapelmistrz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach. Mieszkańcy Lipnika mają nadzieję, że piękna lokalna tradycja Koncertów Noworocznych zostanie kontynuowana.  

Leśniczówka do rejestru zabytków?

Stowarzyszenie LIPNIK wysłało 19 stycznia 2018 roku do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, pismo w którym wzywa do niezwłocznego wpisania budynku zabytkowej Leśniczówki  Lipnik do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Do pojęcia dziania skłonił nas trwały brak zainteresowania władz miasta Bielska-Białej ratowaniem tego unikatowego w skali kraju zabytku sztuki snycerskiej, jak również brak działań obecnego właściciela, który od od 2015 nie użytkuje obiektu.

Kierowały nami również pogłoski o planowanej sprzedaży zabytku i przeznaczeniem go na cele komercyjne i dużym niebezpieczeństwem podzielenia przez Leśniczówkę Lipnik losu willi Hauptiga z Cygańskiego Lasu, która została w 2009 roku wyburzona.

 

Informacja o złożeniu dokumentu została również wysłana do:

  1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  2. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o/ Katowice,
  3. Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej,
  4. Radia Bielsko,
  5. Dziennika Zachodniego,
  6. Kroniki Beskidzkiej,
  7. Portalu informacyjnego: bielsko.biala.pl
  8. Portalu informacyjnego: bielsko.info
  9. Gazety Wyborczej

 

Spotkanie noworoczne organizacji społecznych i pozarządowych Lipniku  

20 Stycznia 2018 roku w Miejskim Domu Kultury w Lipniku miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne lipnickich organizacjach pozarządowych.

Był to czas podsumowania działalności społecznej w roku 2017.

Organizatorami byli: Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Rada Osiedla Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Miejski Dom Kultury oraz  Stowarzyszenie Atmosfera. Władze miasta reprezentował Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek oraz Radna Rady Miejskiej Małgorzata Zarębska.

Spotkanie, w którym wzięło udział około sto osób aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną dzielnicy, uświetnili swoim znakomitym występem  Kolędnicy z Parafii Lipnik.

Lipnik ściga kłamstwo

W związku faktem, że z co pewien czas w przestrzeni publicznej pojawiają się oszczerstwa dotyczące naszego stowarzyszenia, które są związane z obecnym stanem Leśniczówki Lipnik, wystosowaliśmy pisma przedsądowe do instytucji posługujących się pomówieniami z prośbą o zaprzestanie propagowania kłamliwych informacji dotyczących Leśniczówki Lipnik. Stowarzyszenie Lipnik posiada wystarczającą ilość dokumentów, dowodów oraz świadków, aby przed sądem dowieść nieprawdziwość tych informacji. W  jakim stanie w roku 2005 otrzymano obiekt leśniczówki oraz ile zostało zrobione wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – Szczep na Szlaku można zobaczyć na naszej stronie internetowej. Faktów nie zmienicie.