VETO Lipnika w sprawie strefy przemysłowej

Rada Osiedla Lipnik oraz lipnickie organizacje pozarządowe, Stowarzyszenie LIPNIK i Stowarzyszenie Atmosfera, 16. marca 2016 roku wydały oświadczenie, w którym z dezaprobatą odniosły się do odpowiedzi władz miasta, na petycję w sprawie strefy przemysłowej. W związku ze złożonym vetem, projekt uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej 22. marca 2016 roku, tym samym złe rozwiązanie dla Lipnika nie weszło w życie.

Artykuły na temat strefy:

Mają żal do urzędników. 22.03.2016r.
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/31836/maja-wielki-zal-do-urzednikow

Nie dla nowego MPZP dla Lipnika. 22.03.2016r
http://wiadomosci.bielsko.info/10830-nie-dla-nowego-mpzp-dla-lipnika

Cisza w sprawie strefy. 27.01.2016r
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/31425/cisza-w-sprawie-strefy

Lipnik czeka na dobry plan. 29.01.2016r
http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/31440/lipnik-czeka-na-dobry-plan