Wsparcie dla Stowarzyszenia LIPNIK

Wszyscy obywatele mogą wspierać działalność statutową organizacji pozarządowych przekazując darowizny na ich działalność statutową w zakresie działalności pożytku publicznego. Zachęcamy wszystkich, którym zależy na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego o wspieranie naszego lokalnego stowarzyszenia.

Zasady przekazywania darowizn:

Darowizny od osób fizycznych: 

Osoby prywatne mogą przeznaczyć organizacji do 6% swojego dochodu. Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania. Darowizna pieniężna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku darowania rzeczy lub usług darowizna musi zostać poświadczona dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych:

Firmy mogą przeznaczyć organizacji do 10 % uzyskanego dochodu. Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania. Darowizna pieniężna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku darowania rzeczy lub usług darowizna musi zostać poświadczona dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Stowarzyszenie LIPNIK
ul. Podgórna 29
43-300 Bielsko-Biała 

Bank obsługujący Stowarzyszenie LIPNIK oraz numer rachunku: 

Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej
32 1540 1261 2001 7244 1210 0001