Wybrano Nową Radę Osiedla

10 maja 2015 roku w Bielsku-Białej odbyły się wybory do rad osiedlowych. Pierwszy raz w historii naszego miasta przeprowadzone wybory spełniały wszystkie kryteria wyborów demokratycznych. Mimo obaw o frekwencję, mieszkańcy Lipnika licznie stawili się przy urnach.

W głosowaniu wzięło udział 1 563 osoby z naszego Osiedla. Frekwencja wyborcza wyniosła w Lipniku 32,10% i była drugą najwyższą w Bielsku-Białej. 

Należy z satysfakcją odnotować, że Pan Roman Kubica, uzyskał najlepszy wynik wyborczy w Bielsku-Białej otrzymując 1 031 głosów.

Skład Rady Osiedla Lipnik. Kadencja 2014 – 2019

LP. NAZWISKO I IMIĘ LICZBA GŁOSÓW WAŻNYCH
1 GIBAS Janusz775
2 GLASER Sławomir Tadeusz707
3 HOFFMAN Tomasz681
4 KONIECZNY Marek675
5 KOTALA Małgorzata Anna608
6 KOWRYGO Marcin Jacek666
7 KUBICA Roman Jan1031
8 KUBICA-MALARZ Sylwia717
9 KULIŃSKA Sylwia654
10 LEJAWKA Renata690
11 ŁOBOZ Joanna597
12 PILORZ Sebastian618
13 SZCZOTKA Ryszard713
14 WALUŚ Barbara Maria821
15 ZUBER Maciej Piotr631