Ruszyła modernizacja wysypiska w Lipniku

W maju 2015 roku rozpoczęła się inwestycja w zakresie poprawy procesu kompostowania odpadów mokrych na lipnickim wysypisku. Obejmuje ona budowę nowoczesnej hali przyjęcia i przygotowania odpadów przeznaczonych do kompostownia. Inwestycja obejmuje również budowę hali uszczelniającej  placu na którym dojrzewa kompost. Całkowity koszt inwestycji to ok. 18 mln zł.