Zebranie Mieszkańców 2016

Blisko 200 osób zgromadziło się w czwartek, 03 marca 2016 roku w Lipnickim Domu Kultury na dorocznym Zebraniu Mieszkańców. Podczas spotkania poruszono wiele spraw ważnych dla naszej lokalnej społeczności.  Dużo emocji budził temat związany z dalszą przyszłością Leśniczówki Lipnik, budową bazy transportowej dla Firmy „SITA – ZOM” wywożącej śmieci, która ma powstać w Lipniku, sposób zagospodarowania lipnickiej strefy przemysłowej oraz stan  zaawansowania inwestycji prowadzonych przez spółkę „ZGO” na miejskim składowisku odpadów. Na spotkaniu obecny był wiceprezydent Waldemar Jędusiński, wiceprezydent Przemysław Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek oraz radni z Lipnika: Agnieszka Gorgoń-Komor, Grażyna Nalepa, Barbara Waluś, Szczepan Wojtasik. Zebranie pokazało kolejny raz, że nic tak nie integruje lokalnych społeczności jak wspólne rozwiązywanie problemów.

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2015

W Lipniku wiedzą, czego chcą, artykuł w bielsko.biala.pl