Czy Pikniki Lipnickie powrócą do Amfiteatru?

W 2020 roku Miasto Bielsko-Biała, Lasy Państwowe oraz Gmina Kozy podjęły się ważnego
zadania rewitalizacji Amfiteatru w Lipniku. Projekt ten jest wynikiem sukcesu mieszkańców
Lipnika w Budżecie Obywatelskim z 2016 roku, podkreślając ich aktywność i zaangażowanie w
lokalne inicjatywy. Odbudowa amfiteatru, podobnie jak innych zabytków takich jak Dom Polski
i Leśniczówka, jest kluczowa dla zachowania lokalnego dziedzictwa, choć w przypadku
Leśniczówki prace nadal czekają na realizację.

Proces rewitalizacji amfiteatru niestety napotkał na przeszkody, w tym konieczność
rozszerzenia zakresu prac budowlanych oraz problemy z wykonawcami, co spowodowało
opóźnienia. Mimo to, plany obejmują nie tylko odnowienie samego amfiteatru, ale również
stworzenie funkcjonalnej infrastruktury wokół niego, w tym drogi dojazdowej, chodników, a
także elementów małej architektury, takich jak wiaty dla turystów, ławki, miejsce do palenia
ogniska i toalety.

W latach 1998–2006 Stowarzyszenie LIPNIK realizowało projekt Piknik Lipnicki, organizowany
na stoku Groniczek. Pierwszy Piknik Lipnicki, część obchodów 700-lecia dzielnicy w 1998 roku,
zapoczątkował dziewięcioletnią tradycję tych imprez. Amfiteatr, wówczas własność Lasów
Państwowych, nie miał żadnej infrastruktury i wymagał znacznego wysiłku organizacyjnego,
aby każdego roku przygotować teren do imprezy. Oprócz konieczności przystosowania terenu,
konieczne było również zapewnienie transportu, sceny, nagłośnienia, gastronomii oraz atrakcji
dla dzieci. Pikniki Lipnickie przyciągały setki uczestników, kończąc się zawsze o godzinie 22.00.

Jednak z powodu braku zaplecza technicznego i rosnących kosztów, w 2007 roku zrezygnowano
z organizacji Pikników Lipnickich. Niemniej jednak, istnieje nadzieja, że po ukończeniu
rewitalizacji amfiteatru, tradycja Pikniku Lipnickiego wróci na stok Groniczek. Imprezy te
zawsze miały wyjątkowy klimat, a mieszkańcy Lipnika z niecierpliwością oczekują na ich
powrót. Zatem, drodzy mieszkańcy Lipnika, do zobaczenia na kolejnym Pikniku Lipnickim!