O Nas

Stowarzyszenie LIPNIK powstało w Bielsku-Białej w dzielnicy Lipnik w 1997 roku. Wpisane jest do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem  0000073395.

Cele statutowe

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia LIPNIK jest rozwój lokalny. Wypełnia go przez realizację projektów mających wpływ na budowę integracji, więzi, tożsamości oraz świadomości kulturowo – środowiskowej społeczności lokalnej dzielnicy Lipnik.

Zarząd Stowarzyszenia LIPNIK

  • Paweł Pajor – Prezes
  • Jerzy Polak – Wiceprezes
  • Stanisław Gruszczyński – Wiceprezes
  • Marek Konieczny – Skarbnik
  • Maciej Zuber – Sekretarz
  • Bogdan Selwiet – Członek Zarządu
  • Łukasz Pietrasina – Członek Zarządu
  • Zbigniew Papla – Członek Zarządu