O Nas

Stowarzyszenie LIPNIK powstało w Bielsku-Białej w dzielnicy Lipnik w 1997 roku. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem  0000073395.

BOŚ w Bielsku-Białej 32 1540 1261 2001 7244 1210 0001

NIP 937-21-63-312

Cele statutowe

Celem statutowym Stowarzyszenia LIPNIK jest prowadzenie działalności w zakresie szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez projekty mające wpływ na rozwój integracji, więzi, tożsamości oraz świadomości kulturowo – środowiskowej społeczności lokalnej. 

Zarząd Stowarzyszenia LIPNIK

  • Paweł Pajor – Prezes Zarządu
  • Jerzy Polak – Wiceprezes Zarządu
  • Stanisław Gruszczyński – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Konieczny – Skarbnik
  • Maciej Zuber – Sekretarz
  • Bogdan Selwiet – Członek Zarządu
  • Łukasz Pietrasina – Członek Zarządu
  • Zbigniew Papla – Członek Zarządu