O Nas

Stowarzyszenie Lipnik powstało w 1997 roku i jest organizacją non profit działającą na rzecz dobra wspólnego. Jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych powstałych w Bielsku-Białej po zmianie ustrojowej w roku 1989. Głównym obszarem działań statutowych Stowarzyszenia jest działanie na rzecz lokalnej społeczności mieszkańców oraz wzmacnianie Społeczeństwa Obywatelskiego przez wspieranie aktywności obywatelskiej oraz inicjatyw społecznych. Celem Stowarzyszenia jest budowa kapitału społecznego poprzez wzmacnianie więzi i zaufania mieszkańców miasta. Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia była przemiana Lipnika z zaniedbanej dzielnicy w zadbane, dobre i wygodne miejsce do życia. I tak też się stało. Po ponad 25 latach działalności dzisiaj dzielnica ma nowoczesną infrastrukturę miejską, a mieszkańcy Lipnika są ponadprzeciętnie aktywnymi obywatelami miasta, do czego, w jakimś stopniu nasza organizacja się przyczyniła.

Zarząd Stowarzyszenia LIPNIK

  • Paweł Pajor – Prezes Zarządu
  • Stanisław Gruszczyński – Wiceprezes Zarządu
  • Sebastian Hopp – Skarbnik
  • Maciej Zuber – Sekretarz
  • Bogdan Selwiet – Członek Zarządu
  • Zbigniew Papla – Członek Zarządu