O Nas

Stowarzyszenie LIPNIK jest organizacją non profit powstałą i działającą od 1997 roku w Bielsku-Białej w dzielnicy Lipnik. Jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych powstałych w Bielsku-Białej po zmianie ustrojowej w roku 1989. Obszarem działań statutowych stowarzyszenia jest rozwój lokalny, realizowany przez innowacyjne projekty społeczne, mające wpływ na budowę integracji, więzi, tożsamości oraz świadomości kulturowo – środowiskowej społeczności lokalnej.

ul. Lipnicka 133
43-300 Bielsko-Biała
KRS: 0000073395
NIP: 937-21-63-312
lipnik@lipnik.org

Bank Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej
32 1540 1261 2001 7244 1210 0001

Cele statutowe

Celem statutowym Stowarzyszenia LIPNIK jest prowadzenie działalności w zakresie szeroko rozumianego rozwoju lokalnego. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez projekty mające wpływ na rozwój integracji, więzi, tożsamości oraz świadomości kulturowo – środowiskowej społeczności lokalnej.

Zarząd Stowarzyszenia LIPNIK

  • Paweł Pajor – Prezes Zarządu
  • Jerzy Polak – Wiceprezes Zarządu
  • Stanisław Gruszczyński – Wiceprezes Zarządu
  • Sebastian Hopp – Skarbnik
  • Maciej Zuber – Sekretarz
  • Bogdan Selwiet – Członek Zarządu
  • Zbigniew Papla – Członek Zarządu