Gazeta Lipnicka w Polskiej Akademii Nauk

Stowarzyszenie Lipnik od lat angażuje się w działania na rzecz lokalnej społeczności,
motywowane przekonaniem o wartości poświęcania części prywatnego czasu na rozwój
otoczenia. Nasze projekty i inicjatywy znacząco przyczyniły się do przekształcenia Lipnika w
lepsze miejsce do życia. Wśród licznych osiągnięć społeczności Lipnika, wyjątkowe znaczenie
ma planowana odbudowa Leśniczówki Lipnik – projekt, który jest symbolem determinacji i
trzydziestoletniej aktywności mieszkańców.

Kluczową rolę w naszych działaniach odegrała Gazeta Lipnicka, wydawana przez blisko 20 lat
przez Stowarzyszenie Lipnik. Publikacja ta nie tylko integrowała społeczność, ale również była
istotnym elementem w kreowaniu modelowego społeczeństwa obywatelskiego na poziomie
lokalnym. Dzięki Gazecie Lipnickiej, mieszkańcy Lipnika mieli możliwość uczestniczenia w życiu
społecznym, wyrażania opinii i byli na bieżąco informowani o ważnych wydarzeniach i
projektach.

Warto zwrócić uwagę na artykuł opublikowany przez Polską Akademię Nauk, w którym dr
Joanna Wróblewska-Jachna oraz dr Katarzyna Piątek z Katedry Nauk Ekonomicznych i
Społecznych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej dokładnie analizują rolę
Gazety Lipnickiej w kształtowaniu społeczności Lipnika. Zapraszamy do zapoznania się z tym
fascynującym studium, które rzuca światło na znaczenie lokalnych mediów w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego: Społeczna rola prasy lokalnej na przykładzie „Gazety Lipnickiej”