Jest pozwolenie na odbudowę dla Leśniczówki Lipnik!

Budynek dawnej Leśniczówki, zlokalizowany w Lipniku przy ulicy Polnej 216, jest obiektem o
bogatej historii i znaczącym dla lokalnej społeczności. Zaprojektowany w 1984 roku przez
znanego bielskiego architekta Emanuela Rosta, pierwotnie służył jako siedziba Zarządu Lasów
Miejskich miasta Białej. W okresie międzywojennym pełnił także funkcję rekreacyjno
wypoczynkową dla mieszkańców. Po II Wojnie Światowej budynek został znacjonalizowany i
przeszedł pod zarząd Lasów Państwowych, tracąc swoją społeczną funkcję.

Mimo ponad 30-letniej walki mieszkańców Lipnika o uratowanie tego unikatowego
drewnianego zabytku, los Leśniczówki pozostawał niepewny. W 2018 roku, dzięki staraniom
Stowarzyszenia Lipnik, budynek został wpisany do śląskiego rejestru zabytków, co zapewniło
mu pewien stopień ochrony, ale nadal oczekuje na rewitalizację.

W latach 2005–2015 Stowarzyszenie Lipnik wraz z harcerzami ze Związku Harcerstwa Polskiego
Szczep na Szlaku opiekowało się budynkiem, dzięki czemu przetrwał on kolejne lata. Niestety,
w 2015 roku, z powodu braku porozumienia z nadleśnictwem Bielsko, Stowarzyszenie Lipnik
było zmuszone wypowiedzieć umowę najmu. Od tego czasu, przez niemal dekadę,
Leśniczówka stoi pusta i niszczeje.

Ta sytuacja jest przykładem, jak małostkowość i brak wyobraźni mogą prowadzić do
zaniedbania cennych obiektów, które mogłyby służyć społeczeństwu. Historia Leśniczówki
pokazuje również, jak ważną rolę integracyjną obiekt ten pełnił dla Polaków w czasach II
Rzeczypospolitej.

Jest jednak światełko nadziei – Leśniczówka otrzymała pozwolenie na budowę i jest ujęta w
planach przetargowych na 3 kwartał 2024 roku. Rok 2025 może być rokiem rozpoczęcia jej
odbudowy. Stowarzyszenie Lipnik zobowiązuje się ponownie złożyć pismo do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o środki na rewitalizację od Konserwatora Zabytków.
Mamy nadzieję, że Leśniczówka Lipnik doczeka się odbudowy, jakiej zasługuje, stając się
ponownie miejscem spotkań i integracji dla lokalnej społeczności.