Pierwsza książka o Lipniku

Jednym z celów statutowych naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie badań historycznych nad przeszłością Lipnika oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat wśród jego współczesnych mieszkańców.

22 grudnia 2002 roku w Miejskim Domu Kultury w Lipniku miała miejsce przedpremierowa promocja pierwszej w historii Lipnika, monografii o naszej dzielnicy. Książka pt.: „Zarys dziejów Lipnika”, została wydana staraniem Stowarzyszenia LIPNIK. Jest to potężne dzieło naukowe (414 stron + 70 stron ilustracji i mapek), napisane przez wytrawnego bielskiego historyka dr Jerzego Polaka na podstawie kilkuletnich badań i poszukiwań archiwalnych.

Oficjalna prezentacja publikacji odbyła się podczas Koncertu Noworocznego Orkiestry Dętej z Lipnika, 03 lutego 2003 roku. Książka miała również swoją miejską prezentację 11 stycznia 2003 roku w Książnicy Beskidzkiej podczas zorganizowanego spotkania z autorem.

Książka wydana została przez nasze Stowarzyszenie w nakładzie 1000 egzemplarzy, w grubych okładkach, w ciekawej szacie graficznej autorstwa Izabeli Kruźlak z firmy „Compal” z Bielska-Białej, która przygotowała i wydrukowała całe wydawnictwo. Zostało ono wyposażone w tłumaczone na język angielski i niemiecki streszczenia, które przeznaczone są dla czytelnika zagranicznego, w tym dawnych lipniczan narodowości niemieckiej i żydowskiej. Warto podkreślić, że praca dr Polaka jest pokłosiem uroczystości zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Lipnik” w 1998 r. z okazji jubileuszu 700-lecia miejscowości, o czym mówi przedmowa napisana przez prezesa naszej organizacji, Pawła Pajora.

„Zarys dziejów Lipnika” jest wykładem o historii miejscowości, niegdyś dużej i dumnej wsi królewskiej, od momentu jej założenia w końcu XIII w., do 1950 r., kiedy Lipnik, będący już częścią miasta Białej, stał się jedną z wielu dzielnic połączonego miasta Bielska-Białej. Od tej daty rozpoczął się proces jego „roztapiania” i zacierania jego tożsamości w organizmie wielkiego, przemysłowego miasta. Należy jednak podkreślić, że Lipnik stanowi jedną z największych i najstarszych jego dzielnic.

Tytuł – użyte pojęcie „zarys” – jest świadomym zabiegiem Autora, który zdawał sobie sprawę, że przy ogromnym bogactwie tematyki i zachowanych w różnych archiwach i bibliotekach źródłach historycznych, nie w sposób jest opisać, w dodatku w krótkim czasie, wszystkiego, gdyż dzieło rozrosłoby się zapewne do kilku tomów. Stąd książka omawia tylko rzeczy najważniejsze, ale jakże odkrywcze i rewelacyjne!

Jeśli Szanowny Czytelniku chcesz się dowiedzieć np. o związkach Lipnika z królami polskimi, o jego dawnym ewangelickim charakterze, o herbie, który wyróżniał wioskę, o trudnej koegzystencji ludności polskiej i niemieckiej, o zamku lipnickim i związkach z Habsburgami, wreszcie o mnogości szkół i towarzystw polskich, niemieckich oraz żydowskich w XIX-XX w., wybitnych lipniczanach (np. o pianiście i kompozytorze Arturze Schnablu) i wielu innych, sensacyjnych niemal wiadomościach o naszej miejscowości – sięgnij po „ZARYS DZIEJÓW LIPNIKA”!

Naszemu stowarzyszeniu zależy, by książka ta dała lipniczanom powód do dumy z niebanalnej historii ich miejscowości, a młodym, zwłaszcza od niedawna w niej zamieszkałym, pomogła się zakorzenić i twórczo kontynuować jej ciekawe tradycje historyczne. Książkę można wykorzystywać wyłącznie w celach niekomercyjnych, jednak zawsze bardzo prosimy o podanie źródła informacji.

Początki Lipnika

Lipnik pod zaborem austriackim

Lipnik w dwudziestoleciu międzywojennym

Lipnik w czasach totalitaryzmów