Laboratorium społeczne

21 kwietnia br. JM Rektor dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH, podpisał umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem Lipnik, reprezentowanym przez Prezesa Pawła Pajora. Inicjatorką spotkania była dr Joanna Wróblewska-Jachna z Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych ATH.

Celem umowy jest pogłębienie współpracy w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych, warsztatów oraz wykładów otwartych dla studentów studiujących na kierunku Socjologia. Przewiduje również organizację przez pracowników ATH oraz członków stowarzyszenia wspólnych warsztatów i seminariów oraz projektów badawczych.

Stowarzyszenie jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych w Bielsku-Białej powstałych po transformacji ustrojowej. Działa nieprzerwanie od 1997 roku. Obszarem działań statutowych stowarzyszenia jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez projektowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów społecznych, mających wpływ na budowę kapitału społecznego lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie Lipnik włączy się także w prace związane z systematycznym podnoszeniem jakości kształcenia poprzez udział w ewaluacji programu studiów. Wysoką jakość nauczania na kierunku Socjologia potwierdza uzyskana obecnie pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Socjologia jest kierunkiem prowadzonym w Bielsku-Białej już od 20 lat, jak podkreślają absolwenci, czas spędzony w murach Akademii był bardzo dobry pod wieloma względami. Znakomita kadra, nowoczesna infrastruktura, a także praktyki organizowane w firmach, jednostkach samorządowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i firmach badawczych zapewniają uzyskanie aktualnych na rynku pracy kwalifikacji. Umowa ze Stowarzyszeniem Lipnik zaowocuje nowymi możliwościami dla młodych adeptów socjologii.