Leśniczówka Lipnik uratowana!

Zbliża się do końca najdłuższa w Bielsku-Białej batalia, której celem było uratowanie zabytkowej drewnianej Leśniczówki w Lipniku. Historia ta ma ponad 30 lat. Rozpoczęła się w 1992 roku, kiedy to Rada Osiedla Lipnik zaczęła starania o uratowanie obiektu.

Niestety ze względów własnościowych był to bardzo trudny proces. Jednak determinacja i zaangażowanie społeczności lokalnej pozwoliło Leśniczówce w Lipniku przetrwać i doczekać lepszych czasów, które miejmy nadzieję nareszcie nadchodzą.

W latach 2005 – 2015 Stowarzyszenie Lipnik razem z harcerzami ze Związku Harcerstwa Polskiego, Szczepem „Na Szlaku” opiekowało się Leśniczówką nie pozwalając jej przez dziesięć lat na popadniecie w całkowitą ruinę. W 2018 roku Stowarzyszenie Lipnik doprowadziło do wpisania Leśniczówki do rejestru zabytków województwa śląskiego, co dało jej gwarancję bezpieczeństwa.

20 lipca 2022 roku polscy i słowaccy leśnicy podpisali porozumienie, dzięki któremu Leśniczówka Lipnik razem z innym drewnianym obiektem ze Słowacji, zostanie zrewitalizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg PL-SK 2021-2027. Nadleśnictwo Bielsko ma już gotowy projekt konserwatorski, a w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na remont leśniczówki.

W odrestaurowanej Leśniczówce Lipnik ma mieścić się filia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Pomiędzy obiektami w Polsce i Słowacji, zostanie wytyczony szlak turystyczny, do którego będą włączone również inne drewniane zabytkowe obiekty, które znajdują się bezpośrednim zasięgu szlaku.
Należy wspomnieć, że 500 metrów od Leśniczówki Lipnik remontowany jest amfiteatr z zapleczem dla turystów zbudowany w czasach II Rzeczpospolitej. W pobliżu Leśniczówki znajdują się zbiorniki retencyjne, co czyni tę okolicę jednym z piękniejszych miejsc do wypoczynku w Bielsku-Białej. Otwarcie zrewitalizowanego obszaru ma nastąpić w 2025 roku.