Leśniczówka w Lipniku zabytkiem

31 października 2021 roku minęły 3 lata gdy Leśniczówka Lipnik została wpisana do rejestru zabytków województw śląskiego. Mimo prowadzonych przez lokalna społeczność starań o uratowanie tego ważnego dla lokalnej kultury obiektu nadal nie widać działań obecnego właściciela aby uratować Leśniczówkę przed całkowitą degradacją.