Lipnicki Przegląd Kolęd i Pastorałek 2024

6 stycznia 2024 roku, w kościele parafialnym w Lipniku, odbyła się 23. edycja Lipnickiego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Wydarzenie to jest organizowane pod patronatem Parafii NMP,
Parafialnego Klubu Sportowego Lipnik, Radnej Barbary Waluś, Rady Osiedla Lipnik oraz
Stowarzyszenia Lipnik, stanowiąc istotny element lokalnej tradycji.

Inicjatorką i motorem napędowym tego wydarzenia od jego początków jest Halina Jakóbiec, znana lokalna aktywistka
społeczna. Przegląd skierowany był zarówno do uczniów Szkoły Podstawowej nr 13, jak i
mieszkańców Lipnika, w tym reprezentantów grup nieformalnych i formalnych, na przykład
lokalnych zespołów artystycznych. Tegoroczna edycja konkursu ujawniła wiele talentów, a jury
stanęło przed trudnym zadaniem wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Szczególne wrażenie zrobiły występy Małych Wykonawców z Przedszkola nr 27 z
Lipnika, którzy oczarowali publiczność swoim śpiewem i pięknymi strojami. Ważnym
momentem było również wystąpienie dzieci z Ukrainy, które zaprezentowały zarówno polskie
kolędy, jak i pieśni ukraińskie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Konkurs
zakończył się występem „Scholii dziecięcej” pod kierownictwem Ks. Czesława, co stanowiło
miłe zwieńczenie imprezy. Wspólne śpiewanie kolęd i świąteczna atmosfera sprawiły, że
wydarzenie to było nie tylko konkursowym przeglądem, ale również okazją do radosnego
spotkania społeczności. Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom za wspaniały koncert
i zapraszają do wspólnego kolędowania w przyszłym roku.

Źródło Rada Osiedla Lipnik