POMOC – Lipnik dla uchodźców

POMAGAMY UCHODŹCOM Z UKRAINY W BIELSKU-BIAŁEJ LIPNIKU

Działania wojenne na terenie Ukrainy nie słabną. Z przerażeniem, ogromnym smutkiem i troską obserwujemy co dzień zbrojną inwazję Rosji i jej wpływ na losy obywateli Ukrainy, które nie są dla nas obojętne.     

Dramat narodu ukraińskiego wyzwolił w Polakach potrzebę solidarności, niesienia pomocy i bezinteresownego wsparcia dla drugiego człowieka. Sprzeciw i niezrozumienie dla przemocy wobec drugiego człowieka również skłonił organizacje pozarządowe oraz instytucje działające w Lipniku takie jak: Stowarzyszenie Lipnik, Parafia Lipnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku, Stowarzyszenie Atmosfera, Rada Osiedla Lipnik i zaangażowani Mieszkańcy. Działamy od 14.03. 2022 roku we wspólnej pracy w ramach projektu „Łączymy pomoc – Lipnik” , który wspiera uchodźców wojennych z Ukrainy w naszej dzielnicy.  

Okazujemy i niesiemy uchodźcom wojennym wsparcie i realną pomoc. Pomoc, którą do tej pory świadczyliśmy była pomocą rzeczową. Wsparciem w pierwszych godzinach i dniach po przybyciu do Polski (pomagaliśmy znaleźć miejsca zamieszkania, organizować doposażenie mieszkania, zdobywać ubrania, środki czystości oraz żywność). Zmienia się sytuacja i zmieniają się potrzeby. Nie wszystkie osoby dorosłe mają jeszcze pracę z wynagrodzeniem pozwalającym pokryć koszty życia w Polsce, takie jak np. zakup lekarstw i pojawiających się wydatków na niezbędne i nieprzewidziane potrzeby. Zebrane pieniądze będziemy przekazywać uchodźcom wojennym na konkretne, wskazane przez nich cele w sytuacjach wymagających koniecznego wsparcia.