SŁOWA MAJĄ MOC – Wzmacniamy Społeczeństwo Obywatelskie

Rozumiejąc znaczenie społeczeństwa obywatelskiego dla stabilnego systemu demokratycznego,
Stowarzyszenie Lipnik oraz Laboratorium Projektów Społecznych wspólnie uruchamiają w Bielsku-Białej
projekt o nazwie „Słowa mają moc – Wzmacniamy Społeczeństwo Obywatelskie”.

Ambasadorem projektu jest Paweł Pajor, który dla jego promocji użyczył swojego wizerunku.
Celem projektu jest przywrócenie znaczenia słowom, które mają istotne znaczenie dla obywateli.
Ważne dla nas słowa zostały w ostatnich latach zdeprecjonowane, a wiele z nich, zmieniono znaczenie.
Dobro wspólne wymaga aby przywrócić na powrót słowom ich właściwy sens.
Słowa opisują nasz świat, jeśli zmieniamy ich znaczenie przestajemy go rozumieć.

Dlatego podczas realizacji projektu poszukiwany będzie właściwy sens i znaczenie tych poranionych słów.
Projekt nie ma ograniczenia czasowego i ma trwać tak długo, aż znaczenie ważnych dla nas słów zostanie przywrócone.
Wierzymy, że słowa mają moc i siłę kształtowania rzeczywistości – odzyskując ich prawdziwe znaczenie, możemy
naprawić świat wokół nas i relacje między ludźmi, w ten sposób wzmacniając społeczeństwo obywatelskie.

Stowarzyszenie Lipnik