Stowarzyszenie Lipnik współorganizatorem konkursu na logo RDPP w Bielsku-Białej

16 grudnia ogłoszono zwycięzcę konkursu na logo Rady Działalności Pożytku Publicznego w
Bielsku-Białej, inicjatywy radnej Rady Miejskiej Bielska-Białej, Urszuli Szabli, oraz prezesa
Stowarzyszenia Lipnik i wiceprzewodniczącego Rady, Pawła Pajora. Zgłoszenie konkursu, które
miało miejsce we wrześniu, spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem. Młodzi artyści z
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata zaprezentowali ponad 30
różnorodnych projektów.

Decyzję o wyborze zwycięzcy podjęto 30 listopada. Tytuł ten przypadł Jakubowi Jagiełło,
którego projekt najpełniej oddał ducha Rady. Laureat otrzymał nagrodę w postaci kart
podarunkowych na zakup akcesoriów w sklepie dla artystów plastyków.

Podczas XI Pikniku Organizacji Pozarządowych, nowe logo Rady zostało zaprezentowane przez
przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego, Krzysztofa Wiewiórę,
wiceprzewodniczącą Patrycję Wojtak oraz dyrektora Liceum Szymona Kłuska. Prezydent
Miasta, Jarosław Klimaszewski, wręczył nagrodę zwycięzcy. Jakub Jagiełło, autor logo, podzielił
się swoimi przemyśleniami na temat pracy nad projektem, zwracając uwagę na to, jak chciał
uchwycić relacje międzyludzkie, atmosferę spotkań Rady oraz nawiązania do barw logo
Bielska-Białej.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi Jagiełło zwycięstwa. Równocześnie dziękujemy pozostałym
uczestnikom konkursu za ich zaangażowanie i wkład twórczy, który przyczynił się do rozwoju
instytucji Rady Działalności Pożytku Publicznego. Specjalne podziękowania kierujemy także do
Pani Marty Kubas z Wydziału Spraw Obywatelskich za pomoc w organizacji tego konkursu.
Foto. Paweł Sowa