V Spotkanie noworoczne organizacji społecznych i pozarządowych

8 lutego w Miejskim Domu Kultury w Lipniku miało miejsce jubileuszowe piąte już spotkanie noworoczne przedstawicieli lipnickich organizacjach pozarządowych.

Był to czas podsumowania działalności społecznej w roku 2019.

Organizatorami byli: Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik, Rada Osiedla Lipnik, Stowarzyszenie Lipnik, Miejski Dom Kultury oraz  Stowarzyszenie Atmosfera.

Coroczne spotkanie lokalnych środowisk działaczy społecznych uświetnili swą obecnością Ks. Proboszcz Jerzy Wojciechowski, Prezydent Miasta Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik, Wiceprezydent Miasta Przemysław Kamiński, Wiceprezydent Miasta Piotr Kucia, Poseł RP Przemysław Drabek, Radna Rady Miejskiej Małgorzata Zarębska, Radny Maksymilian Pryga i Radny Szczepan Wojtasik.

Spotkanie, w którym wzięło udział około osiemdziesięciu osób aktywnie zaangażowanych w działalność społeczną dzielnicy, uświetnili swoim znakomitym występem  Kolędnicy z Parafii Lipnik.