Współpracujemy z naukowcami z ATH

Stowarzyszenie Lipnik włączyło się w walkę przeciwko epidemii koronawirusa finansując zakup materiałów dla Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki potrzebnych do produkcji masek drukowanych w technologii 3D.

Powstałe ochronne przyłbice są następnie bezpłatnie przekazywane m.in. pracownikom służb medycznych i mundurowych.