Lokalnie o naszych sprawach

Gazeta Lipnicka to pismo mające charakter społeczno – informacyjny. Wydawnictwo powstało w roku 1997. Powstało z potrzeby informowania i organizowania lokalnej społeczności wokół istotnych lokalnych problemów.  Porusza ważne dla lokalnego środowiska tematy. Czasopismo jest bezpłatne i trafia do wszystkich adresów w dzielnicy. Zespół redakcyjny zmienia się w zależności od tematyki poruszanej w gazetce. Częstotliwość ukazywania się jest uzależniona od środków finansowych. Pismo jest redagowane społecznie. Archiwalne numery Gazety Lipnickiej można wykorzystywać w celach niekomercyjnych, ale bardzo prosimy zawsze o podanie źródła informacji.