Mistrz Jan Matejko w Lipniku

Stowarzyszenie Lipnik od 2012 roku realizuje projekt historyczny pt: „Dni chwały i potęgi Polski w obrazach Jana Matejki”. Aktualnie Stowarzyszenie dysponuje 13 reprodukcjami. W planach jest zgromadzenie wszystkich reprodukcji dzieł mistrza Jana Matejki.  Projekt ma charakter edukacyjno – kulturowy i przeznaczony jest dla społeczności lokalnych. Zainteresowani organizacją wystaw obrazów Jana Matejki w swoich miejscowościach, mogą w tym celu kontaktować się z naszym Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenia Lipnik posiada następujące reprodukcje obrazów Jana Matejki:

 1. Zaprowadzenie chrześcijaństwa – M.N. w Warszawie
 2. Koronacja Bolesława Chrobrego – M.N. w Warszawie
 3. I Sejm w Łęczycy – M.N. w Warszawie
 4. Ponowne zajęcie Rusi – M.N. w Warszawie
 5. Chrzest Litwy – M.N. w Warszawie
 6. Bitwa pod Grunwaldem – M.N. w Warszawie
 7. Unia Lubelska – M.N. w Warszawie
 8. Złota Wolność – M.N. w Warszawie
 9. Hołd Ruski – M.N. w Krakowie
 10. Hold pruski – M.N. na Wawelu
 11. Śluby Jana Kazimierza – M.N. we Wrocławiu
 12. Bitwa pod Racławicami – M.N. w Krakowie
 13. Konstytucja 3 Maja – M.N. w Warszawie

Stowarzyszenie Lipnik planuje zakupienie następujących reprodukcji: 

 1. Polonia – Alegoria
 2. Przyjęcie Żydów
 3. Batory pod Pskowem
 4. Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży katedry
 5. Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi list do papieża
 6. Śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie
 7. Dziewica Orleańska

Wystawa Bażanciarnia Pszczyna 2014

Książnica Beskidzka Bielsko-Biała 2013

Wystawa Międzyrzecze Górne 2015

Posiadane przez Stowarzyszenie LIPNIK reprodukcje sztandarowych obrazów historycznych naszego narodowego malarza Jana Matejki, będące własnością polskich muzeów, są udostępniane w celach edukacyjnych także w innych miejscowościach naszego regionu. 18 Marca ich nową wystawę otwarto w Międzyrzeczu Górnym, w pięknej drewnianej chacie – siedzibie filii Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. Jej organizatorem jest wspomniana instytucja gminna oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza. Słowo wstępne na wernisażu wystawy wygłosił w imieniu Stowarzyszenia LIPNIK dr Jerzy Polak, przybliżając licznie zebranym mieszkańcom Międzyrzecza postać i twórczość wielkiego polskiego patrioty Jana Matejki (1838-1893). Przypomniał także okoliczności powstania niektórych z prezentowanych jego obrazów, m.in. słynnego „Hołdu pruskiego”, „Bitwy pod Racławicami”, czy „Unii Lubelskiej”, a także mniej znanych szkiców olejnych z cyklu „Dzieje cywilizacji w Polsce” (m.in. „Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce”, „Koronacja Bolesława Chrobrego”). Szczególną uwagę zebranych poświęcił jednemu z ostatnich obrazów mistrza – słynnemu szkicowi olejnemu „Hołd ruski” z 1892 roku, przedstawiającemu hołd cara rosyjskiego Wasyla IV Szujskiego i jego braci złożony 29 października 1611 roku w sejmie polskim królowi polskiemu Zygmuntowi III i Rzeczypospolitej (po zdobyciu przez wojsko polskie Moskwy i Smoleńska). Oryginał jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. Prelekcja została okraszona licznymi anegdotami związanymi z obrazami i życiem Matejki, które nie było pozbawione dramatycznych momentów. Był, bowiem mistrz przykładem jednego z wielkich Polaków na przemian hołubionych i opluwanych przez rodaków, a przy tym gnębionego przez austriacki urząd skarbowy. Płynące z jego dzieł patriotyczne i narodowe przesłanie sprzed półtora wieku, na którym wychowało się już kilka pokoleń Polaków, wbrew niektórym pozostaje w naszych bogatych w zagrożenia czasach nadal aktualne. Dość przypomnieć słynny portret zatroskanego królewskiego błazna-myśliciela po odczytaniu listu o utracie przez Litwę Smoleńska zdobytego w 1522 roku przez Rosjan („Stańczyk”, 1863).