Aktualności

Współpracujemy z naukowcami z ATH

Stowarzyszenie Lipnik włączyło się w walkę przeciwko epidemii koronawirusa finansując zakup materiałów dla Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki potrzebnych do produkcji masek drukowanych w technologii 3D. Powstałe ochronne przyłbice są następnie bezpłatnie przekazywane m.in. pracownikom służb medycznych

V Spotkanie noworoczne organizacji społecznych i pozarządowych

08 lutego 2020 roku w Miejskim Domu Kultury w Lipniku miało miejsce jubileuszowe piąte już spotkanie noworoczne przedstawicieli lipnickich organizacjach pozarządowych. Był to czas podsumowania działalności społecznej w roku 2019. Organizatorami byli: Ochotnicza Straż Pożarna Lipnik,

Orkiestra dla Lipnika gra już 25 lat

18 stycznia 2020 roku już po raz 25, zagra dla mieszkańców Lipnika Orkiestra Dęta Domu Kultury Lipnik, działająca do 2018 roku pod opieką Stowarzyszenia Lipnik. Koncert został zorganizowany przez Dom Kultury w Lipniku, Stowarzyszenie LIPNIK oraz