O Nas

Stowarzyszenie LIPNIK jest organizacją non profit powstałą i działającą od 1997 roku w Bielsku-Białej w dzielnicy Lipnik. Jest jedną z pierwszych organizacji pozarządowych powstałych w Bielsku-Białej po zmianie ustrojowej w roku 1989. Obszarem działań statutowych stowarzyszenia jest rozwój lokalny, realizowany przez innowacyjne projekty społeczne, mające wpływ na budowę integracji, więzi, tożsamości oraz świadomości kulturowo – środowiskowej społeczności lokalnej.